Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU101, 2598 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-19 Stoppdatum 2009-08-19
Mängd (ton): 4,17 Kostnad totalt: 5125
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: