Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU102, 2599 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-20 Stoppdatum 2003-11-20
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 3800
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: