Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU207, 2613 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-26 Stoppdatum 2000-09-26
Mängd (ton): 4,30 Kostnad totalt: 3105
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: