Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU210, 2616 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-24 Stoppdatum 2003-11-24
Mängd (ton): 5,76 Kostnad totalt: 5431
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: