Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU212, 2618 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-09-15 Stoppdatum 1996-09-15
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: