Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU216, 2622 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-17 Stoppdatum 2009-08-17
Mängd (ton): 4,96 Kostnad totalt: 6101
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: