Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU301, 2637 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-26 Stoppdatum 2000-09-26
Mängd (ton): 3,91 Kostnad totalt: 2823
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: