Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU304, 2640 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-03 Stoppdatum 2004-09-03
Mängd (ton): 3,95 Kostnad totalt: 3721
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: