Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU314, 2649 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-24 Stoppdatum 2003-11-24
Mängd (ton): 1,01 Kostnad totalt: 952
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: