Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU314, 2649 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-31 Stoppdatum 2004-08-31
Mängd (ton): 0,96 Kostnad totalt: 904
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: