Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU314, 2649 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-08 Stoppdatum 2005-08-08
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 963
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: