Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN006, 2652 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-04-29 Stoppdatum 1999-09-07
Mängd (ton): 14,70 Kostnad totalt: 9981
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: