Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN014, 2660 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-26 Stoppdatum 2003-11-26
Mängd (ton): 4,99 Kostnad totalt: 4705
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: