Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN015, 2661 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-07-27 Stoppdatum 2010-07-27
Mängd (ton): 5,13 Kostnad totalt: 6532
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: