Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN040, 2684 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-07-27 Stoppdatum 2010-07-27
Mängd (ton): 4,93 Kostnad totalt: 6281
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: