Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN013, 2709 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-30 Stoppdatum 2009-10-30
Mängd (ton): 3,02 Kostnad totalt: 3885
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: