Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN037, 2726 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-12-07 Stoppdatum 2007-12-07
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 2150
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: