Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN044, 2733 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-11-24 Stoppdatum 2008-11-24
Mängd (ton): 6,97 Kostnad totalt: 8215
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: