Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN055, 2743 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-20 Stoppdatum 2000-09-20
Mängd (ton): 14,43 Kostnad totalt: 10419
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: