Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN055, 2743 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-12-08 Stoppdatum 2007-12-08
Mängd (ton): 6,83 Kostnad totalt: 7342
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: