Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR109, 2757 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-04-21 Stoppdatum 2010-04-21
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt: 5025
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: