Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR109, 2757 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-04-16 Stoppdatum 2002-04-16
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 3654
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: