Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR109, 2757 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-03-30 Stoppdatum 2003-03-30
Mängd (ton): 3,83 Kostnad totalt: 3611
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: