Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR109, 2757 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-04-25 Stoppdatum 2005-04-25
Mängd (ton): 3,96 Kostnad totalt: 3932
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: