Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR109, 2757 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-04-22 Stoppdatum 2007-04-22
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 4300
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: