Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR114, 2762 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-04-25 Stoppdatum 2001-04-25
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 872
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: