Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR114, 2762 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-04-16 Stoppdatum 2002-04-16
Mängd (ton): 1,03 Kostnad totalt: 946
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: