Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR114, 2762 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-04-21 Stoppdatum 2004-04-21
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 914
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: