Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR132, 2775 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-04-15 Stoppdatum 2008-04-15
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 2440
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: