Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR133, 2776 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-03-31 Stoppdatum 2003-03-31
Mängd (ton): 1,92 Kostnad totalt: 1810
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: