Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR220, 2803 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-04-28 Stoppdatum 1999-09-05
Mängd (ton): 3,10 Kostnad totalt: 2056
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: