Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR220, 2803 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-03-31 Stoppdatum 2003-03-31
Mängd (ton): 3,02 Kostnad totalt: 2848
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: