Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Djupasjön, 101378 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-27 Stoppdatum 2005-08-27
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: