Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR243, 2825 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-03-31 Stoppdatum 2003-03-31
Mängd (ton): 5,03 Kostnad totalt: 4743
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: