Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI001, 2831 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-12-02 Stoppdatum 1995-12-02
Mängd (ton): 28,30 Kostnad totalt: 17037
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: