Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI001, 2831 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-08-29 Stoppdatum 1997-08-29
Mängd (ton): 25,89 Kostnad totalt: 16466
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: