Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI009, 2839 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-10-07 Stoppdatum 2003-10-07
Mängd (ton): 6,04 Kostnad totalt: 5683
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: