Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI016, 2846 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-05-10 Stoppdatum 1999-10-20
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 3303
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: