Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI016, 2846 Budgetår: 1992
Startdatum: 1992-03-18 Stoppdatum 1992-11-24
Mängd (ton): 8,72 Kostnad totalt: 2
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: