Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI016, 2846 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-04-02 Stoppdatum 1996-11-25
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 3114
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: