Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI021, 2851 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-12 Stoppdatum 2001-09-12
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 1960
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: