Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI021, 2851 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-10 Stoppdatum 2003-09-10
Mängd (ton): 4,93 Kostnad totalt: 2032
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: