Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI021, 2851 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-10-12 Stoppdatum 2006-10-12
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 2385
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: