Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI021, 2851 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-11-26 Stoppdatum 1998-11-26
Mängd (ton): 4,25 Kostnad totalt: 1539
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: