Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR004, 2867 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-05-08 Stoppdatum 2001-05-08
Mängd (ton): 5,88 Kostnad totalt: 4657
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: