Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR038, 2886 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-03-14 Stoppdatum 2003-03-14
Mängd (ton): 10,08 Kostnad totalt: 9486
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: