Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR038, 2886 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-05-16 Stoppdatum 2006-05-16
Mängd (ton): 2,94 Kostnad totalt: 2123
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: