Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR038, 2886 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-04-05 Stoppdatum 2007-04-05
Mängd (ton): 2,94 Kostnad totalt: 3160
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: