Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR054, 2902 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-04-24 Stoppdatum 2004-04-24
Mängd (ton): 3,99 Kostnad totalt: 3455
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: