Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAV001, 2952 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-03 Stoppdatum 2000-09-03
Mängd (ton): 4,90 Kostnad totalt: 3386
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: